# زندگی
من می روم ...        و تو ...              به یاد می آوری؟؟؟                    زیبا ترین پائیز زندگی را ...                             در بکر ترین ... ادامه مطلب
/ 145 نظر / 5 بازدید